سپیده عیدی

بازیگری/نمایش خلاق

توضیحات این دوره آموزشی :

-فن بیان و زبان بدن
-تکنیک هایی برای اندیشیدن خلاق
-بازیگری خلاق
-نوشتن خلاق
-استعدادیابی در زمینه بازیگری، نویسندگی، طراحی صحنه، طراحی لباس و کارگردانی

پایان این دوره ها فیلم ها و اجراهای تئاتری است که با الهام از ذوق و اندیشه خلاق نوجوانان تولید خواهد شد.

کارگاه نمایش خلاق پیشرفته (آنلاین و حضوری)

  • مدرس: سپیده عیدی
  • 8 جلسه در ماه
  • هر جلسه: چهار جلسه حضوری و چهار جلسه آنلاین
  • جلسه پرسش و پاسخ
  • هزینه دوره : 3،000،000 ریال