مجید برزگر

کارگردان

توضیحات این دوره آموزشی :

در حال تکمیل ….

کارگاه آموزشی کارگردانی (حضوری)

  • مدرس: مجید برزگر
  • کارگاره آموزشی
  • 10 جلسه حضوری
  • جلسه پرسش و پاسخ
  • هزینه دوره : 15،000،000 ریال