محمود رضا رحیمی

مفاهیم بازیگری

توضیحات این دوره آموزشی :

قطعا بهترین روش آموزش بازیگری علمی، در طول صد و اندی سال گذشته نیاز به حضور جسمانی داشته تا مربی بتواند چگونگی پیشرفت جسم و روح را در مقاطع آموزش زیر نظر بگیرد. با این حال و به دلیل شرایط فعلی بر آن شدیم تا با دعوت از استادان فن، مقوله شناخت بازیگری را توسط فضای طراحی شده مجازی با امکان حضور تصویری همه هنرجویان طراحی و ارائه کنیم. دوره‌ی آنلاين مفاهیم بازيگري، شامل ٣ دوره مبتدي، مياني و پيشرفته است. طول هر دوره، یک ماه است و طی دوازده جلسه يك ونيم ساعته، به صورت سه جلسه در هفته تشکیل می‌شود.
در این دوره ها همزمان با تدریس مبانی تئوریک بازيگري، هنرجویان موظف به انجام تمرینهایی تک نفره اعم از خوانش متن و اجرا هستند که به صورت مجازی با سرفصل های بازيگري همچون شخصیت شناسی، تحلیل متن ، دیدن و تحلیل و خوانش متن نمایشی و … آشنا شوند، سر فصل های درس هایی که ارائه می شود عبارتند از:
• در این دوره با مطالعه ، روشهای تمرینی، تعهد، متدها، اهداف و تمرین فنون تکنفره در بازیگری آشنا می شوید.
• دوره کار عملی بازیگری مجازی یک برنامه ادامه دار است و در زمینه مطالعات و تمرین هاي بازیگری، این برنامه درسی ارائه خواهد شد.
• روش های تمرین، حوزه تفکر، شناخت سلایق، معرفی منابع
• توسعه دانش و درک هنرجویان در تفکر انتقادی و تفسیری در حوزه تحلیل متن.
• تحریک و اکتشاف خلاق ایده ها و بیان این ایده ها در بازیگری، از طریق فرم های نمایشی و قراردادهای مرسوم تک نفره و استفاده از محیط مجازی گروهی.
• تشریح نظری متدها و تمرینات
• لذت بردن از سینما و تاتر و رشد همزمان عاطفی ، روانی، حوزه های شناختی و زیبایی شناختی و همچنین ارتقا شخصی و مهارت های مشترک از طریق شناخت نحوه تماشای آثار.
• تحلیل و تفسیر چند نمونه از بازی درخشان بازیگران مطرح سینما و تئاتر دنیا.
● قطعا با عبور از این شرایط اضطراری، کلاسهای پیشرفته عملی بازیگری به طور حضوری امکان تداوم خواهد داشت.

مفاهیم بازیگری

  • مدرس : محمود رضا رحیمی
  • (٣ دوره مبتدي، مياني، پيشرفته)
  • هر دوره: ١٢ جلسه (6 جلسه سه ساعته حضوری و 6 جلسه يك و نيم ساعته آنلاین)
  • جلسه پرسش و پاسخ
  • هزینه دوره : 10،800،000 ریال