پانته آ حسینی

منشی صحنه

توضیحات این دوره آموزشی :

شرح وظایف منشی صحنه
تجزیه فیلمنامه برای منشی صحنه
راکوردگیری در فیلم
چگونگی تایم گیری فیلمنامه
چگونگی تایم گیری در صحنه
هماهنگی منشی صحته و سایر عوامل پروژه سینمایی

دوره آموزشی آشنایی با وظایف منشی صحنه (حضوری)

  • مدرس: پانته آ حسینی
  • یک دوره آموزشی
  • دوره: 3 جلسه سه ساعته حضوری
  • جلسه پرسش و پاسخ
  • هزینه دوره : 4،000،000 ریال