علی درخشنده

دستیاری کارگردان/برنامه ریزی/ مدیریت تولید

توضیحات این دوره آموزشی :

شرح وظایف دستیار کارگردان

نقش دستيار كارگردان در پیش تولید، تولید و پس تولید

شرح وظایف برنامه ریز

تهیه جدول های برنامه ریزی

آنالیز فیلمنامه

برنامه ریزی کلی فیلم

برنامه ریزی روزانه فيلمبرداري

شرح وظایف مدیر تولید

آنالیز مراحل توليد

محاسبه برآورد مالی

شرح وظایف گروه

هماهنگی تولید و برنامه ریزی

هماهنگی تولید و گروه کارگردانی

مراحل و روند تولید یک فیلم از فیلمنامه تا کپی صفر

دوره آموزشی آنلاين و حضوری دستیاری کارگردان/برنامه ریزی/ مدیریت تولید

  • مدرس: علی درخشنده
  • یک دوره آموزشی
  • هر دوره: 10 جلسه (٤ جلسه سه ساعته حضوری و ٦ جلسه یک و نیم ساعته آنلاین)
  • جلسه پرسش و پاسخ
  • هزینه دوره : 8،100،000 ریال