مدرسه فیلمسازی و پژوهش‌های سینمایی هیلاج
نشانی: خیابان کریمخان‌زند، خیابان ایرانشهر، کوچه‌مهاجر، پلاک22
تلفن: 88518515-88515112-021
تلفن همراه: 09332319510
کدپستی: 1584665611

ایمیل: hilajschool@gmail.com