فرزاد موتمن

هدایت بازیگر مقابل دوربین

توضیحات این دوره آموزشی :

اهـميت بازيگرى
هـدف بازيگر
تفاوت هـاى بازيگرى در سينما و تئاتر
انواع بازيگرى
سيستم ستاره اى
انتخاب بازيگر
تيپ سازى و كليشه اى شدن
نقش هـاى كوچك و هـنرورهـا
ويائى و سكون در بازيگرى
تأثير دكوپاژ بر بازيگرى
اهـميت نماهـاى واكنشى
حركت، عمل، تركيب حركت و عمل
نشانه هـاى فنى
چگونه بازيگر را آماده كنيم؟
شخصيت پردازى
تيك هـاى عصبى و رفتارهـاى خاص
تمركز در بازيگرى
نشانه هـاى عدم تمركز
تقليد
بازيگرى كمدى
اهـميت كلوز آپ
دورخوانى
تمرين
كار با بازيگر در صحنه

دوره آموزشی هدایت بازیگر مقابل دوربین(آنلاین و حضوری)

  • مدرس: فرزاد موتمن
  • 12جلسه
  • هر دوره: 6 جلسه حضوری و 6 جلسه آنلاین
  • جلسه پرسش و پاسخ
  • هزینه دوره : 10،800،000 ریال