محسن دوکوشکانی

بازیگری

توضیحات این دوره آموزشی :

همزمان با آشنایی هنرجویان با مباحث تئوریک بازیگری تئاتر و تصویر، تمرینهای عملی بازیگری ارائه می شود که هنرجویان موظف هستند هر جلسه موارد عملی که در کلاس توضیح داده می شود را بصورت اتود عملی در جلسات بعدی انجام دهند ودر امتحان پایان ترم هم مباحث تئوریک وهم اتودهای عملی نمره نهایی هنرجویان را مشخص می کند.

درپایان ترم هنرجویانی که نمره Aدریافت کنند در تله تئاتری که توسط مدرس تولید می شود به عنوان بازیگر دعوت به کار می شوند وبه پروژه های تصویری نیز معرفی می شوند.

سرفصل درس هایی که ارائه می شود :

تربیت حس

راههای رسیدن به نقش

آنالیز حواس ۵گانه و تربیت آنها و چگونگی به کارگیری آن در اجرای صحنه و مقابل دوربین

تمرین تمرکز و تنش زدایی

آشنایی با متد استانیسلاوسکی و چخوف

متد اکتینگ چه می گوید

تمرین های تربیت و خود شناسی بازیگر

افزایش و تقویت سطح مهارت و شناخت تکنیک های بازی در صحنه و مقابل دوربین

شناخت ریتم وتمپو‌ و به کارگیری آن در‌ رسیدن‌ به نقش

 

دوره آموزشی حضوری و آنلاين بازیگری

  • مدرس: محسن دوکوشکانی
  • دو دوره مقدماتی و پیشرفته
  • هر دوره: ( 6 جلسه سه ساعته حضوری و ٦ جلسه یک و نیم ساعته آنلاین)
  • جلسه پرسش و پاسخ
  • هزینه دوره : 10،800،000 ریال